Air Jordan 5 Retro Air Jordan 11 Retro Air Jordan Retro Air Jordan 2013 Retro

Izrada projektne dokumentacije


Izrada projektno-tehnicke dokumentacije reklamnih elementa  podrazumeva kompletnu dokumetaciju koji izradjuje strucni projektanstki tim. Pod izradom projektne dokumentacije  reklamanih elelmenata podrazumevamo izradu kompletnog resenja, od samog njenog dizajna, pa sve do idejnog projektnog tehnickog resenja koje treba da predstavi reklamni element u prostoru svojim oblikom, njegovim gabaritima i pozicijom,  cime se mora sagldati i okruzenje prikazanog reklamnog elementa.

Ovaj deo projektne dokumentacije se formira kao tehnicki crtezi koji ce dokumentovano predstavljati verifikovanu potvrdu Vaseg reklamnog elementa.

Od crteza se u okviru dokumentacije obavezno mora pojaviti situacioni prikaz Vaseg reklamnog elementa, kao i dva preseka odnosno izgleda Vaseg elementa. Takodje,  projektna dokumentacija obuhvata i izradu kompletne neophodne propratne tehnicke dokumentacije, kao i svih propratnih fajlova neophodnih za njenu izradu. Kompletna projektno-tehnicka dokumentacija se izradjuje uz poptpuno postovanje svih potrebnih tehnicko-tehnoloskih normi i standarda koji su propisani relevantnim organizacijama za standardizaciju. Tehnicka dokumentacija obuhvata kratak opis izrade Vaseg elementa, njegove materijalizacije i kratak opis Vasih generalija u kojima se obavezno mora naznaciti ime i prezime investitira, lokacija , itd. 

Sadrzaj tehnicke dokumentacije obuhvata naslovnu stranu , kratak tehnicki opis, osnovne tehnicke crteze u kojima se prikazuju potrebne pozicije  Vaseg reklamnog elementa. U tehnickoj dokumentaciji se mora dostaviti i neizostavna foto – dokumentacija koja se izradjuje nakon postavljanja reklamnog elementa.

Dostavljaju se cetiri foto dokumetna karakteristicnih pozicija, kako bi se mogao sagledati reklamni element. Foto dokumentacija sluzi kao verodostojnost situacije na terenu i prilozene tehnicke dokumentacije. Tehnicku dokumentaciju izradjuje strucni projektantski tim, koji na kraju overava odgovono projektantsko lice. Izradjena tehnicka dokumentacija se predaje iskljucivo u formi projekta u vise primeraka u zavisnosti od zahteva strucnih lica, i kao takva mora da odgovara i postuje sve zakonske i pravne regulative koje su propisane za ovaj segment izrade projektantske dokumentacije . Izrada ovakog vida tehnicke projektne dokumentacija odnosi se na izradu svih vrsta reklamnih elementa, pocev od light box-ova , backboardova, raznih vidova banera i panoa, bilborda, putokaza ,3Dreklama i svih drugih zeljenih elemenata.

Nasa kompanija Vam nudi sve usluge pocev od konsaltinga, preko izrade idejnih dizajn resenja, pa sve do realizacije Vasih ideja i izrade neophodnih projektno-tehnickih dokumentacija. Kod nas Vas ocekuje strucan tim koji ce Vase poverenje opravdati kvalitetom i efikasnoscu.